Disclaimer

De teksten op deze website zijn met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Toch kan het zijn dat de inhoud niet correct is. Tops Administratie & Belastingadvies kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor onjuistheden op deze website.

 

De teksten op deze website mogen zonder voorafgaande toestemming niet gebruikt worden door derden. Indien u de teksten op deze website gebruikt zonder toestemming kan dat een inbreuk zijn op:

  

  • intellectuele rechten;
  • regelgeving m.b.t. privacy.

 

Tops Administratie & Belastingadvies kan u aansprakelijk stellen voor alle schade als gevolg van ongeoorloofd gebruik van de teksten op deze website.

 

U zult Tops Administratie & Belastingadvies diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, en haar zakelijke partners beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.